Uniforme veiligheidsregels

Uw hobby Ict specialist in de buurt

Uniforme veiligheidsregels

Elektronisch bankieren en elektronisch betalen moeten veilig zijn. Denk aan het regelen van uw dagelijkse bankzaken via internetbankieren en/of mobiele bank apps, het betalen bij betaalautomaten in winkels en het opnemen van geld bij de geldautomaat. De bank heeft hierin een belangrijke taak, maar u ook. Wat u moet doen, vindt u in deze veiligheidsregels.

Houd uw beveiligingscodes geheim*

 • Zorg ervoor dat beveiligingscodes nooit aan een ander bekend kunnen worden.*
 • Beveiligingscodes zijn niet alleen de pincode die u in combinatie met de bankpas gebruikt. Het zijn ook alle andere codes die u moet gebruiken om elektronische betalingen te doen en/of gebruik te maken van internetbankieren en  mobiele bank apps. Dat kunnen bijvoorbeeld de codes zijn die een door de bank verstrekte codecalculator aangeeft, codes die u via een mobiele bank app en/of codes die u per sms van uw bank ontvangt.
 • U mag deze beveiligingscodes alleen zelf gebruiken. U moet dat doen op de manier die de bank aangeeft.*
 • Schrijf of sla de codes niet op. Of, als het echt niet anders kan, alleen in een voor anderen onherkenbare vorm die alleen door uzelf is te ontcijferen. Bewaar in dat geval de versleutelde informatie niet bij uw bankpas of bij apparatuur waarmee u uw bankzaken regelt.
 • Als u zelf een beveiligingscode kunt kiezen, zorg dan dat die niet gemakkelijk te raden is. Kies bijvoorbeeld geen geboortejaar, naam van een familielid of postcode.
 • Zorg ervoor dat niemand kan meekijken als u uw beveiligingscodes intikt. Het gaat hier niet alleen om uw pincode, maar ook om alle andere codes die u gebruikt om elektronische betalingen te doen en/of gebruik te maken van internetbankieren en mobiele bank apps.
 • Geef nooit een beveiligingscode door per telefoon, e-mail of op een andere wijze dan de bank u heeft voorgeschreven. Dat geldt ook als u telefonisch, per e-mail of persoonlijk door iemand wordt benaderd die aangeeft medewerker van de bank te zijn. De bank zal u op deze wijze nooit om beveiligingscodes vragen.

*Door gewijzigde wetgeving kunnen andere financiële dienstverleners u een nieuw soort diensten aanbieden. Daarmee kunt u bijvoorbeeld meer overzicht over uw financiën krijgen (rekeninginformatiediensten) of uw online aankopen afrekenen (betaalinitiatiediensten). Om die diensten te kunnen verlenen, moeten deze derde dienstverleners zijn ingeschreven in de openbare registers van De Nederlandsche Bank (DNB). Als u gebruikmaakt van een rekeninginformatie- en/of betaalinitiatiedienst van een dergelijke derde dienstverlener, geeft u die partij toegang tot uw betaalrekening om een betaling op te starten (bij een betaalinitiatiedienst) of rekeninginformatie op te halen (bij een rekeninginformatiedienst). Overigens kan ook uw eigen bank zelf u betaalinitiatie- en/of rekeninginformatiediensten aanbieden met betrekking tot betaalrekeningen die u mogelijk bij andere banken aanhoudt.

Of – en zo ja, in welke gevallen – u de via uw bank ontvangen beveiligingscodes voor online bankieren kunt invoeren op de website of app van een dergelijke derde dienstverlener (als u gebruik wilt maken van de betaalinitiatie- en/of rekeninginformatiedienst die deze derde dienstverlener aanbiedt), kunt u nalezen in de productvoorwaarden voor online bankieren van uw bank of navragen bij uw bank.

Laat uw bankpas nooit door een ander gebruiken

 • Laat u niet afleiden als u de bankpas gebruikt en controleer of u uw eigen bankpas daarna terugkrijgt.
 • Berg de bankpas altijd op een veilige plaats op en zorg ervoor dat u hem niet gemakkelijk kunt verliezen. Controleer regelmatig of u de bankpas nog in uw bezit heeft.

Beveilig de apparatuur die u gebruikt voor uw bankzaken

 • Zorg ervoor dat de software op de computer, tablet en/of smartphone die u voor het regelen van uw bankzaken gebruikt, is voorzien van actuele (beveiligings)updates. Denk hierbij aan het besturingssysteem en beveiligingsprogramma’s, zoals een virusscanner en firewall.
 • Installeer geen illegale software.
 • Beveilig de toegang tot de apparatuur die u gebruikt voor het regelen van uw bankzaken met een toegangscode.
 • Zorg er daarnaast voor dat door de bank verstrekte toepassingen op de apparatuur die u gebruikt voor het regelen van uw bankzaken, niet door onbevoegden kunnen worden gebruikt.
 • Log altijd uit als u klaar bent met het regelen van uw bankzaken.

Controleer uw bankrekening

Controleer altijd zo spoedig mogelijk de van uw bank ontvangen elektronische of papieren rekeninginformatie op eventuele transacties waarvoor u geen toestemming heeft gegeven. Doe dit in ieder geval elke twee weken als de bank voor u elektronische rekeninginformatie ter beschikking stelt. Als u alleen rekeninginformatie op papier ontvangt, controleer deze dan in ieder geval binnen twee weken na ontvangst. Als er schade voor de bank ontstaat doordat het voor u enige tijd onmogelijk is geweest uw rekeninginformatie te controleren, dan kan de bank u vragen aan te tonen dat dit in alle redelijkheid niet mogelijk was.

Meld incidenten direct aan de bank en volg de aanwijzingen van de bank op

 • Neem in de volgende gevallen in elk geval direct met de bank contact op:
  o u heeft uw bankpas niet meer in uw bezit of weet niet waar deze is;
  o u weet of vermoedt dat iemand anders, zonder uw toestemming, uw beveiligingscode kent of heeft gebruikt;
  o u ziet dat er transacties op uw bankrekening hebben plaatsgevonden, waarvoor u geen toestemming heeft gegeven;
  o u heeft uw mobiele apparaat met betaaltoepassing van de bank niet meer, tenzij u dit apparaat aan een ander heeft overgedragen en eerst de betaaltoepassing heeft verwijderd.
 • Neem ook direct contact op met de bank als u iets vreemds of ongebruikelijks ervaart bij het elektronisch betalen of het online regelen van uw bankzaken. De bank kan zorgen voor een blokkade om (verdere) schade te voorkomen. Als de bank u aanwijzingen geeft, bijvoorbeeld om nieuwe incidenten te voorkomen, dan moet u deze aanwijzingen opvolgen. Ook hierbij zal de bank u nooit om beveiligingscodes vragen.