Garantie en Disclaimer

Uw hobby Ict specialist in de buurt

Als consument heeft u, bij normaal gebruik, recht op de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat men er in redelijkheid van mag verwachten. De onderstaande garanties doen niets af aan de wettelijke garantie.

De garantie gaat in vanaf de factuurdatum.

Normaliter is de fabrieksgarantie één jaar. Bij een langere garantietermijn staat dit vermeld op de factuur. Op Refurbished pc Desktops componenten 90 dagen of indien anders vermeld, mocht het component in de garantie periode defect raken dan wordt deze vervagen door een gelijkwaardig component dat wil zeggen dat dit niet altijd het zelfde component is als deze niet meer beschikbaar is. Op de software door mij geïnstalleerd valt onder de Garantie, software of Games door u zelf geïnstalleerd en de pc daarna niet meer goed werkt valt niet onder de Garantie. 

Wanneer kan ik aanspraak maken op de garantie?

De garantie is bedoeld om u als consument te beschermen, zodat u van een deugdelijk product kunt genieten. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient het product normaal gebruikt te worden, zoals redelijkerwijs mag worden verwacht.

Op verbruiksartikelen zoals accu’s, downloads en cartridges geldt een beperkte garantie.

In onderstaande gevallen kunt u geen aanspraak maken op wettelijke garantie:

 1. Bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
 2. Bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik;
 3. Bij het nalaten tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud;
 4. In geval van gebruik van een product anders dan voor privé gebruik;
 5. Bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
 6. Bij (over)verhitting door of blootstelling aan verwarmingsbronnen;
 7. Bij reparaties verricht door uzelf of door derden, tenzij van Sinderen Computers u daar voor op voorhand schriftelijk toestemming voor heeft gegeven;
 8. Bij normale slijtage;
 9. Als er sprake is van buiten komende onheilen (zoals brand, bliksem, waterschade, val of stootschade)
 10. Het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software.
 11. Als het aangekochte artikel wordt doorverkocht vervalt de Garantie voor de nieuwe eigenaar.

Verzendkosten Garantie

De verzendkosten voor reparatie  tijdens de garantie zijn voor de klant, de retourskosten naar de klant terug nemen wij voor onze rekening.

Garantie bij wijzigingen aan hardware

Let op! Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

Mocht u uw product hebben uitgebreid of geüpgraded en uw product raakt onverhoopt defect, dan dient u in ieder geval eigen geplaatste hardware te verwijderen. (bijvoorbeeld geheugenuitbreiding, harde schijf vervangen of nieuwe videokaart geplaatst)

U dient het product namelijk in originele staat aan te bieden voor een reparatie. Doet u dit niet, dan wordt alle door uzelf toegevoegde hardware verwijderd en vernietigd.

Tip: Bewaar de verpakking tot de garantie termijn is verstreken, de fabrikant wil altijd het product in de originele verpakking terug hebben voor garantie. U kunt dit ook vinden bij de website van de fabrikant.

Goed product

Voor een product dat je online koopt, geldt een wettelijke garantie. De webwinkel moet je een goed (deugdelijk) product leveren. Dat betekent dat het product moet voldoen aan de verwachting die je ervan mag hebben. Gaat het product in die periode stuk, dan heb je recht op gratis reparatie of vervanging. Je moet het product wel normaal gebruikt hebben.

Wat je van een product mag verwachten hangt van meerdere factoren af, bijvoorbeeld:

 • het merk (een A-merk of merkloos)
 • de prijs
 • de beloften van de verkoper of reclame (denk aan een claim als ‘gaat eindeloos mee’).

De eerste 6 maanden na aankoop maakt de wet het je gemakkelijk; de bewijslast ligt dan bij de verkoper. Dat betekent dat je recht hebt op gratis vervanging of herstel, tenzij de verkoper kan bewijzen dat je het verkeerd gebruikt hebt.

Na deze periode van 6 maanden moet jij kunnen aantonen dat je het product normaal gebruikt hebt.

Extra garantie van de fabrikant of winkelier

Fabrieksgarantie of garantie van een winkel is een soort ‘extraatje’ als aanvulling op je wettelijke rechten. Het voordeel is dat je tijdens deze garantieperiode, meestal 1 of 2 jaar (in plaats van 6 maanden), in eerste instantie niet hoeft te bewijzen dat je het apparaat op de juiste manier gebruikt hebt. De fabrikant of webwinkel kan wel onderzoeken of je het artikel niet zelf hebt stuk gemaakt.

Neem in geval van problemen altijd eerst contact op met de webwinkel, daarmee heb je de overeenkomst gesloten. Met fabrieksgarantie kun je ook rechtstreeks de fabrikant aanspreken op basis van de garantievoorwaarden. Het is aan te raden om de webwinkel hiervan op de hoogte te brengen.

Wat kan ik het beste doen?

 • Als het product stuk gaat, terwijl je het nog niet verwacht had, probeer er dan eerst met de webwinkel uit te komen.
 • Kom je er samen niet uit, stuur dan een mail of (aangetekende) brief naar de webwinkel. Leg het probleem duidelijk en chronologisch uit en vraag om een reactie binnen 2 weken. Bewaar zelf altijd een kopie van de definitieve mail of brief!
 • Reageert de webwinkel niet of niet naar tevredenheid dan kun je, als de webwinkel is aangesloten bij Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk, je klacht voorleggen bij de betreffende geschillencommissie. Let op: je kunt pas naar de geschillencommissie nadat je eerst bij de webwinkel hebt geklaagd.
 • Als de webwinkel niet is aangesloten bij een geschillencommissie en je hebt een rechtsbijstandsverzekering, dan kun je die inschakelen.

 

Disclaimer

Alle informatie op deze website is met zorg samengesteld uit onze gegevens. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is en type fouten voorbehouden. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk.

Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en/of gebruikers van onze website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden informatie.
Heeft u problemen bij het bezoeken van deze site of heeft u op- of aanmerkingen over deze site, neem dan contact op met de webmaster en vermeld als onderwerp de naam van de website.

Eigen risico.
Downloaden van Gratis software via deze site

Juridische opmerking:

Henk van Sinderen aanvaardt op geen enkele wijze welke aansprakelijkheid dan ook voor de gevolgen van het gebruik van door haar via deze website al dan niet gratis aangeboden producten, waaronder downloads drivers etc., alsmede voor de gevolgen van het gebruik van elders, al dan niet door derden aangeboden producten, een en ander zelfstandig of in combinatie met een eerder door Veilig internetten vervaardigd of geleverd product. Indien u via deze site een product aanschaft, al dan niet via downloads, accepteert u deze uitsluiting van de aansprakelijkheid.

Henk van Sinderen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.